Systemy fasadowe

System fasadowy PF152 HI z szybą jednokomorową to system konstrukcji słupowo-ryglowych przeznaczony do wykonywania ścian osłonowych, zadaszeń, świetlików, o podwyższonej izolacyjności termicznej. Możliwość uzyskania współczynnika przenikania ciepła wynosi Ucw = 1,15 W/m2K.

PF152 HI z szybą dwukomorową to system ścian osłonowych słupowo-ryglowych o wysokiej izolacyjności termicznej, najczęściej stosowany w budownictwie energooszczędnym. Posiada specjalny wkład termiczny. Możliwość osiągnięcia współczynnika przenikania ciepła - Ucw od 0,6 W/m2K.

W obydwu wersjach istnieje możliwość zastosowania rozwiązań dla szczelności i izolacyjności ogniowej EI60.

 

Lekkie ściany osłonowe

System PF152 ESG jest przeznaczony do wykonywania lekkich ścian osłonowych oraz innych konstrukcji przestrzennych. Jako element nośny wykorzystuje się konstrukcję słupowo-ryglową systemu Ponzio PF 152, tworzący jednolitą, gładką ścianę szkła, podzieloną pionowymi i poziomymi liniami o szerokości 22 mm lub 28 mm. System jest wykorzystywany w szybach pojedynczych, zespolonych i panelach nieprzeziernych. Współczynnik przenikania ciepła U0 w zależności od wybranej wersji wynosi od 1,6 W/m2K do 1,3 W/m2K.

 

Systemy o odporności ogniowej 

Oferujemy system ścian osłonowych słupowo-ryglowych PF 152 o odporności ogniowej. System otrzymał klasyfikację w zakresie odporności ogniowej ścian osłonowych, w pełnej konfiguracji o klasie EI 60 oraz EI 30. W systemie można wykonywać:

  • przeciwpożarowe ściany osłonowe z pasami między kondygnacyjnymi przeszklonymi i nieprzeziernymi,
  • szyby ogniochronne klasy EI 30 lub EI 60,
  • konstrukcje fasadowe z drzwiami o odporności ogniowej.

 

System fasadowy

Katalogi do pobrania

katalog ogniowy

 

katalog srebrny